10. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Časovnica za video 10. Seja OS Komenda – 2.DEL ČAS TOČKA 00:00 Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 13. 02. 2020 Pregled in potrditev zapisnika 1.…

Page 2 of 20