18. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 22. 12. 2016 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa Obnova vodovoda na Gmajnici, Gori, Podborštu…

17. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 24.11.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov in naslednji DNEVNI RED: 1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda…

16. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 20.10.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu 2.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja…

15. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 30.06.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda 2.Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega…

14. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 21.04.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov. in DNEVNI RED: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO…

13. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 17.03.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov. in naslednji DNEVNI RED: 1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za…

12. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

DNEVNI RED Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 28.01.2016 ter poročilo o realizaciji sklepov. 1. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo Občinskega…

10. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 22.10.2015 ter poročilo o realizaciji sklepov 1. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda 2. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa…

9. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti DNEVNI RED: 1. Seznanitev s ponudbo in predlog Pogodbe družbe SoftNET d.o.o. za dolgoročni najem kabelskega omrežja za vzpostavitev novega telekomunikacijskega omrežja na območju občine Komenda 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah…

Page 1 of 2

  • 1
  • 2