25. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne15. 2. 2018 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni…

Page 1 of 7

  • 1
  • 2
  • 7