25. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne15. 2. 2018 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni…

20. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 6. 4. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov 1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z…

19. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Dnevni red Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 23. 02. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov 1. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice odbora za gospodarjenje…

18. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 22. 12. 2016 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa Obnova vodovoda na Gmajnici, Gori, Podborštu…

Page 1 of 3