LOKALNE VOLITVE 2018

LOKALNE VOLITVE 2018 – TV KOMENDA

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.

41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015,

6/2018 – odločba US), in sklepa o VOLILNI KAMPANIJI 2018 sveta Zavoda KKS KOMOK sprejetega na 8. redni seji dne 27.9.2018 izdajamo

PRAVILA IN POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLASNEGA PROSTORA NA LOKALNI TELEVIZIJIJ V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V LETU 2018 NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

BREZPLAČNE OBJAVE

 1. člen

Vsak organizator volilne kampanje, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018 na območju Občine Komenda, lahko za predstavitev volivkam in volivcem

v času volilne kampanje brezplačno pridobi eno videostran (dolžine 10s) na lokalnem kanalu TV Komenda.

Objave se bodo pričele predvajati 18.10.2018 od 17.00 ure dalje.

Predolgi, žaljive vsebine ali teksti, ki niso v skladu z zakonom bodo zavrnjeni.

 1. člen

Zaporedje brezplačnih objav videostrani določa datum prejetja popolnega gradiva za objavo.

 1. člen

Na lokalni kanal bodo uvrščene objave, ki bodo prispele do 17.10.2018 do 23.55 ure.

Gradiva je potrebno posredovati v roku iz predhodnega odstavka po elektronski pošti na info@tvkomenda.si ali na mediju (CD, USB) po pošti na naslov KKS KOMOK, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom

»LOKALNE VOLITVE 2018«.

Oddano gradivo mora obvezno vsebovati naročnika objave.

Brezplačna objava mora biti pripravljena slika (grafika) dimenzije vsaj 2000px x 1000px ali večje  (razmerje stranic 2:1 – ležeče).  Sprejeti bodo samo slikovni in vektroski formati datotek (.jpg , .png, .pdf , .psd, …)

PLAČLJIVE OBJAVE

 1. člen

Vsak organizator volilne kampanje, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v letu

2018 na območju Občine Komenda, lahko za predstavitev volivkam in volivcem

v času volilne kampanje pridobi tudi dodatni plačljivi prostor v obliki dodatnih videostrani ali oglasnih videospotov.

 1. člen

Izdajatelj medija TV Komenda bo zagotovil prikaz plačanih objav dodatno med programsko shemo in oddajami TV Komenda.

 1. člen

Stroški plačljivih objav, za prikaz na lokalnem kanalu so:

 • videostran dolžine 10 s – 80,00 EUR
 • videospot dolžine 30s 150,00 EUR.

Izdelava videostrani – 50,00 EUR

Izdelava videospota

Cene vsebujejo stroške objave materialov. Cena ne vključuje stroškov izdelave materialov.

Organizator lahko materiale za plačljive objave (videostran, videospot) priskrbi sam ali pa naroči izdelavo le teh

Izdelava videostrani – 50,00 EUR

Izdelava videospota – 250,00 EUR

DDV ni obračunan saj Zavod KKS KOMOK ni zavezanec za DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 )

Politične stranke kot organizatorji volilne kampanje ob predložitvi popolnega

gradiva za objavo predložijo naročilnico za plačilo izdajatelju Zavodu KKS KOMOK, skupine volivcev oziroma posamezniki kot organizatorji volilne kampanje pa ob predložitvi popolnega gradiva objavo tudi plačajo na podlagi izstavljenega računa s strani izdajatelja.

 1. člen

Gradiva je potrebno posredovati po elektronski pošti na info@tvkomenda.si ali na mediju (CD, USB) po pošti na naslov KKS KOMOK, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »LOKALNE VOLITVE 2018«.

Oddano gradivo mora obvezno vsebovati naročnika objave.

DRUGI KROG VOLITEV

 1. člen

Za drugi krog volitev župana veljajo enaka pravila tako za brezplačne objave kot za plačljive objave.

Za drugi krog volitev se bodo objave organizatorjev volilne kampanje kandidatov

za župana, ki se bosta uvrstila v drugi krog, pričele predvajati na TV Komenda , 22. novembra 2018 od 17.00 dalje

Rok za oddajo popolnega gradiva za objavo je 21. november 2018 do 23.55 ure.

na način iz 7. člena tega sklepa.

OSTALO

 1. člen

Morebitne dodatne informacije v vezi z objavami za volilne oglase lahko pridobite po elektronski pošti na naslov: info@tvkomenda.si in telefonu 031 530 354.

 1. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi:

– Na spletni strani izdajatelja KKS KOMOK – www.tvkomenda.si.

Datum: 1. 10. 2018

Izdajatelj

Zavod KKS KOMOK, ki ga zastopa v.d. direktorja David Sipoš

 

LOKALNE VOLITVE 2018 – PDF