LOKALNE VOLITVE 2018

LOKALNE VOLITVE 2018 – TV KOMENDA Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba…

25. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne15. 2. 2018 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni…

Page 2 of 16