10. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Časovnica za video 10. Seja OS Komenda – 2.DEL ČAS TOČKA 00:00 Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 13. 02. 2020 Pregled in potrditev zapisnika 1.…

Visoke grede na domačem vrtu

V seriji predavanj, ki jih organizira Ustanova Petra Pavla Glavarja vam je na voljo posnetek predavanja Ane Ogorelec o Visokih gredah na domačem vrtu. Foto na naslovnici: Arhiv www.uppg.si Na zgornji povezavi mogoč tudi prenos…

20. Obletnica delovanja Ustanove Petra Pavla Glavarja

V petek, 22. novembra 2019 so se v Domu krajanov Antona Breznika na Križu zbrali, da bi proslavili dvajseto obletnico Ustanove Petra Pavla Glavarja. V uvodu smo prisluhnili štipendistki Vidi Zupin, ki je zapela svojo avtorsko pesem I have…

Page 2 of 19