6. seja občinskega sveta Občine Komenda

1. Pogovor s svetnikom Igorjem Štebetom. 2. Pogovor s svetnikom Izakom Matejem Cirajem. Dnevni red 6. Seje OS Komenda Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 19.3.2015 in naslednji…

5. seja občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Dnevni red Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 22. 1. 2015 Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Komenda 1. letno poročilo…

4. seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 18.12.2014 1. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda –…

3. seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 4.12.2014 in naslednji DNEVNI RED: 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2015 – predstavitev in prva obravnava…

2. seja Občinskega sveta Občine Komenda

V četrtek, 4. decembra 2014, je bila druga seja Občinskega sveta občine Komenda, kjer so svetniki potrdili predloge mandatov članov odborov in ostalih delovnih teles občinskega sveta. Tekst in Video: Luka Karničnik Za predvajanje potrebujete…

1. seja Občinskega sveta Občine Komenda

V četrtek, 6. novembra 2014, je bila prva seja občinskega sveta v novem sklicu. Sejo je vodil najstarejši izmed izvoljenih svetnikov, Alojz Zver. Na seji je bilo potrjenih vseh štirinajst mandatov za svetnike ter novoizvoljenega…

Page 3 of 3