10. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Časovnica za video 10. Seja OS Komenda – 2.DEL

ČAS TOČKA
00:00Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 13. 02. 2020
Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki je potekala od 17. 03. 2020 do 20. 03. 2020
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki je potekala od 06. 04. 2020 do 09. 04. 2020
Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki je potekala od 20. 04. 2020 do 23. 04. 2020
09:501. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2019
34:352. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2019
45:043. Letna poročila zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2019:
– Osnovna šola Komenda Moste (47:21)
– Vrtec Mehurčki (1:02:55)
– Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1:05:31)
– Osnovna šola 27. julij (1:08:43)
– Glasbena šola Kamnik (1:10:43)
– Mestne Lekarne (1:12:32)
– Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (1:15:23)
1:31:335. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2020
1:34:463. Letna poročila zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2019: – nadaljevanje točke
– Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (1:34:46)
– Medobčinski muzej Kamnik (1:42:07)
– Zavod KKS KOMOK (1:44:32)
1:48:277. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda

Časovnica za video 10. Seja OS Komenda 2.DEL

ČASTOČKA
00:004. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2019
26:296.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnost
28:008. Poročilo župana o sprejetih začasnih nujnih ukrepi v času epidemije COVID-19
34:109. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov