LOKALNE VOLITVE 2018

LOKALNE VOLITVE 2018 – TV KOMENDA Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba…

25. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne15. 2. 2018 ter poročilo o realizaciji sklepov 1.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni…

20. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 6. 4. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov 1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z…

19. Seja Občinskega sveta Občine Komenda

Ugotovitev sklepčnosti Dnevni red Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 23. 02. 2017 ter poročilo o realizaciji sklepov 1. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice odbora za gospodarjenje…

Page 1 of 15